Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2022

What is the website design process like? EN

Hình ảnh
 Webb will answer for you the cheapest ways to build the interface structure and main functions of the website. This is a very important first step to bring a clear and coherent content structure, minimizing friction in the Web trust design process in Da Nang city. Create a user-friendly look, easy to use and quick access. In addition to the sample interface We will design a number of skins for buyers to choose from and add design ideas. This step is very important, because everyone has different aesthetic views, so it is very important to support the views and contributions from customers to make customers accept and make the Website develop more vivid. Above all, we provide banner design services according to your requirements to help entice you to buy, visit the website, subscribe to ... Or simply, you need to design an event announcement video. or promotions for customers. Or a set of brand identifiers to affirm the level of the unit Interface acceptance In order to minimize the co

Quy trình thiết kế website như thế nào

Hình ảnh
Webb sẽ giải đáp cho bạn các biện pháp rẻ nhất để xây dựng cấu trúc giao diện và các chức năng chính của website. Đây là bước bắt đầu hết sức quan trọng nhằm mang 1 cấu trúc nội dung rõ ràng, mạch lạc, giảm thiểu lích kích trong công đoạn thiết kế Web trust tại tp Đà Nẵng. Tạo cho người xem 1 loại nhìn thân thiện, dễ dùng và truy tìm cập nhanh. Ngoài mặt giao diện mẫu Chúng tôi sẽ ngoài mặt một số giao diện chiếc để người mua lựa chọn và bổ sung ý tưởng mẫu mã. Bước này rất quan yếu, vì mỗi người đều với bí quyết nhìn về mặt thẩm mỹ khác nhau nên rất cần sự hổ trợ quan điểm đóng góp từ quý khách nhằm khiến chấp nhận khách hàng và làm cho Website phát triển thành sinh động hơn. Hơn hết chúng tôi phân phối dịch vụ thiết kế banner theo buộc phải của các bạn giúp lôi kéo các bạn mua hàng, truy cập website, đăng ký theo dõi…Hoặc chỉ thuần tuý là, bạn cần yếu kế 1 video thông báo sự kiện hoặc những chương trình khuyến mãi cho quý khách. Hay một bộ nhận dạng nhãn hiệu để khẳng định đẳng cấp c

Things to know before designing a website EN

Hình ảnh
At the present time of digital technology, the website is the foundation to advertise brands and products that are chosen by many businesses. In order for a website to provide the best experience and increase conversions, businesses need to pay attention to the following things that you may not know about website design. Website design needs what and note web design Clearly define the purpose of the website being designed This is the most noticeable issue, when designing a website, you should clearly define the purpose of building a customer's website about what content, purpose of use: brand advertising, providing news or sales, ... After determining the goal of the website, you will easily build content, arrange the brand for the website and orient the strategy later for the website. In addition, you need to clearly define who needs to link to the website. Coconut into it, you can easily come up with a design idea suitable for your website Focus on website branding design Webb.co

Những điều cần biết trước khi thiết kế website

Hình ảnh
Ở thời điểm hiện tại công nghệ số,website là nên móng quảng cáo thương hiệu, sản phẩm được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hàng đầu. Để website đem đến trải nghiệm tốt nhất, tăng chuyển đổi, doanh nghiệp cần quan tâm đến 9 điều mà bạn có thể chưa biết về thiết kế website sau đây. Thiết kế website cần những gì và lưu ý thiết kế web Xác định rõ mục địch website đang thiết kế Đây là vấn đề lưu ý nhất, khi thiết kế website nên xác định rõ mục đích xây dựng website của khách hàng về nội dung gì, mục đích sử dụng: quảng cáo thương hiệu, cung cấp tin tức hay bán hàng,...Sau khi xác định được mục tiêu của website ban sẽ dễ dàng xây dựng được nội dung, bố trí thương hiệu cho website và định hướng chiến lược về sau cho website. Ngoài ra bạn cần xác định rõ được đối tượng cần liên kết đến website là ai. Dừa vào đó, bạn dễ dàng lên được ý tưởng thiết kế phù hợp website của mình Tập trung phần thiết kế thương hiệu Website Webb.com.vn xin chia sẻ, xây dựng thương hiệu tốt trên website sẽ giúp doanh